شرکت هما آذین پاک یکی از با سابقه ترین شرکتهای مکانیزاسیون خدمات شهری فعال در تهران نزدیک به دو دهه فعالیت مدیران در تهران و شهرستانها در سال 1386 تحت شماره 303119 در اداره ثبت شركتهای تهران به ثبت رسيده است. و با مدیران کارآمد در جهت توسعه طرحهای مدیریت شهری از ظرفیت علمی لازم برخوردار بوده و بر اساس دانش روز سعی در ارتقاع رویه های اجرایی کار دارد.

اسامی شرکا و مدیران
آقاي حسن علايي به سمت مديريت عامل
آقاي ابراهيم علايي به سمت رئيس هيئت مديره
آقاي حسين علايي به سمت نائب رئيس هيئت مديره
مجوزها و گواهينامه ها