انجام امور خدمات شهري شامل : اجراء،احداث،نگهداري فضاي سبز،تنظيف ساختمان و اماكن عمومي و خصوصي ،زيبا سازي ، نگهداري كليه تاسيسات و تجهيزات ، طراحي و مشاوره و نظارت ،احداث و اجراي امور عمراني و احداث ساختمان ، نگهداري تاسيسات برقي و مكانيكي ،نصب و نگهداري آسانسور ، پله و تامين و راهبري ماشين آلات و.....